Opina sobre Sant Cugat, noticies de Sant Cugat, Valldoreix, Mirasol ...

Envia TU mateix les notícies, opinions, queixes, propostes, suggeriments... tot sobre Sant Cugat. El Wiki de la gent de Sant Cugat.

 

Dona d'alta el teu blog

Si tens un blog sobre Sant Cugat, la seva gent, els seus barris o qualsevol tema relacionat amb la ciutat, aquesta funcionalitat et permetrà que tot el contingut que publiquis, aparegui automaticament a SantCugatOPINA.com. Per fer-ho segueix les indicacions següents:

Transparència financera de UASC.

Enviat per stcugat2 el Dc, 01/10/2014 - 11:16


DECLARACIO DE PRINCIPIS: UASC d’acord amb el seu compromís amb la transparència, exigible a tots els partits polítics, publicarà a finals de cada trimestre el seu informe financer actualitzat on estaran reflectits tots els ingressos i despeses corresponents a la seva activitat. Estem convençuts que els santcugatencs esperen que la resta de partits locals, amb presència o no en el Ple, facin el mateix a les seves webs.
És un primer pas cap a la regeneració i transparència que tant ens reclamen els ciutadans.
Enllaç:  http://uasc.cat/press/informe-financer/

Qui té cura dels arbres ?

Enviat per stcugat2 el Dg, 28/09/2014 - 19:44

UASC demana a l’equip de govern que, d’acord amb la moció institucional aprovada en el Ple Municipal del mes de maig del 2013, es redacti i/o s’apliqui l’ordenança per la protecció de l’arbrat. Un cop més ens trobem amb un altre exemple d’una moció no complimentada.
Recordem que el primer acord de la moció deia literalment:
“ Elaborar una ordenança municipal de conservació, ús i protecció dels arbres i arbredes d’interès local, tant si estan en terrenys de titularitat privada com pública i que estableixi un règim disciplinari i sancionador pel seu compliment ”
Ara, UASC demana que el redactat d’aquesta ordenança també protegeixi la totalitat d’arbres de la via pública que en l’actualitat estan en una situació de deixadesa i d’indefensió.
Exemples d’aquesta afirmació són (s’acompanyen fotografies) :

La Floresta reclama els seus Consells de Barri

Enviat per stcugat2 el Dj, 25/09/2014 - 15:58

UASC dona el seu recolzament a la petició urgent que sis entitats de La Floresta, presents a la taula del Consell de Barri, han presentat a l’Ajuntament perquè es tornin a reprendre els Consells.
Durant aquest any sols s’ha convocat el Consell que es va celebrar el 15 de maig, que a més va ser de caràcter extraordinari i monogràfic. Recordem que, segons el reglament dels Consells de Barri, ha d’haver un Consell cada tres mesos. Davant la falta de voluntat per part de l’equip de govern les sis entitats, seguint el mateix reglament, que contempla que es pugui convocar una reunió a petició d’un terç dels membres del consell, hem entrat al registre una petició de convocatòria.
Les sis entitats són:

  • Associació el Mussol
  • Associació de Veïns el Faig
  • AMPA escola la Floresta
  • Iniciativa per Catalunya
  • Candidatura d’Unitat Popular
  • Associació de veïns de la Muntanyesa Sud

La Floresta té, en aquests moments, temes prou importants com per convocar el Consell:

Demanem a Mercè Conesa un posicionament clar i contundent

Enviat per stcugat2 el Dm, 23/09/2014 - 11:10

UASC demana a l’Ajuntament, i més concretament a la seva alcaldessa senyora Mercè Conesa, el màxim suport als veïns del Passeig de l’Habana i del Carrer Avila que poden quedar afectats per les expropiacions i afectacions que té previst fer la empresa Abertis, propietària del Túnels de Vallvidrera.
Demanem a la senyora alcaldessa que faci les gestions oportunes davant del departament corresponent de la Generalitat per aturar aquestes “intencions” i, arribat el cas, posar el departament jurídic municipal a disposició dels veïns afectats per la defensa dels seus interessos.
Durant els anys setanta Tabasa ja va expropiar als veïns del Passeig de l’Habana, confrontants amb el recorregut del túnel, franges de terreny d’uns vuit metres d’amplada. En total això va suposar perdre entre 30 i 100 metres quadrats de superfície a les parcel•les afectades.

Una despesa poc justificada.

Enviat per stcugat2 el Dm, 16/09/2014 - 18:13

Al ple municipal del passat dilluns 15 de setembre vaig fer tres preguntes al tinent d’alcalde responsable d’urbanisme, el senyor Pere Casajoana, referent al nou parc de Sant Cebrià ubicat entre Sant Cugat i Valldoreix. Vaig voler esperar les seves respostes abans d’escriure aquest article per tenir la certesa de les meves afirmacions.
Em va informar que el cost previst inicialment per aquest parc, de 9.000 metres quadrats, era de 54.000 euros més IVA i em va corroborar que aquesta despesa era a compte de l’Ajuntament.
També em va confirmar la meva sospita de que no s’havia fet cap estudi de la utilitat d’aquest parc ni de la quantitat de persones que en podrien fer us.

Subvencions AMB per millora de barris i equipaments.

Enviat per stcugat2 el Dv, 05/09/2014 - 12:22

UASC pregunta a l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès si té pensat presentar-se al nou programa de l’Àrea Metropolitana de Barcelona -AMB- per rebre subvencions d’aquest organisme per a la millora de barris i equipaments públics i municipals.Aquest programa, amb una assignació de l’AMB de 7 milions d’euros en el capítol de renovació urbana, va ser aprovat en el Consell Metropolità el passat 27 de maig i el termini, perquè els ajuntaments presentin les seves peticions, finalitzarà a finals d’any.UASC, després de l’èxit que va suposar l’aplicació del Pla de Barris per les Planes, considerem que ara l’Ajuntament hauria d’estudiar la possibilitat de si, amb aquest programa de l’AMB, es poden aconseguir, per exemple, subvencions per disminuir el cost d’urbanitzacions com Can Borrull o al sector de Sant Joan de Mira-sol, especialment per rebaixar les quotes que hauran de pagar els veïns afectats.

UASC dona tot el seu suport a la petició dels 26 veïns.

Enviat per stcugat2 el Dg, 31/08/2014 - 23:03

UASC dona tot el seu suport i cobertura a la petició dels 26 veïns que han signat el document que avui hem entrat al registre general de l’Ajuntament. El veïns signants demanen a l’ajuntament que es faci efectiu el cobriment de la canalització (antiga riera de La Guinardera) que transcorre entre els carrers Mallorca i Pla i a tocar amb el Passeig del Nard i Pompeu Fabra, de Mira-sol.
UASC ja fa temps que esta reclamant aquesta obre. A més de notes de premsa ho hem reclamat per dos cops al Consell de Barri de Mira-sol demanant que s’inclogués en els pressupost d’obres del 2014 sense cap resultat a dia d’avui.
Actualment el recorregut d’aquesta antiga riera, s’ha transformat, al seu pas per tot el sector a urbanitzar de la Capella de Sant Joan, en un calaix de formigó armat que passa a tocar de la part posterior dels habitatges.

Moció per la lluita contra els síndromes SQM i EHS

Enviat per stcugat2 el Dll, 25/08/2014 - 11:57

UASC seguint las indicacions de la alcaldessa senyora Mercè Conesa, en el darrer Ple Municipal del mes de juliol, ha entrat per registre la moció en favor de la lluita per les persones de Sant Cugat afectades per les síndromes de Sensibilitat Química Múltiple (SQM) i Electro Hiper Sensibilitat (EHS). També s’ha entregat copia a tots els grups municipals, amb representació al Ple, per aconseguir l’objectiu de ciutat de que esdevingui una moció institucional en el Ple del proper més a celebrar-se el proper 15 de setembre.
 Contingut provisional de la moció

Promusa: Tornar als objectius inicials

Enviat per stcugat2 el Dll, 18/08/2014 - 15:53

Quan es va crear Promusa el seu únic objectiu era posar a disposició dels santcugatencs pisos i locals a un preu inferior al de mercat amb un bon nivell de qualitat. Aquest objectiu de caràcter social s’ha assolit satisfactòriament i ara molts santcugatencs poden disposar d’habitatges que en el seu moment eren difícil d’aconseguir pels preus alts del mercat. Ara aquesta diferencia de preus ha desaparegut. Promusa i el seus objectius inicials ara ja no tenen raó de ser.
Ara bé, UASC creu que la darrera decisió del consell d’administració de Promusa d’orientar la seva activitat cap la gestió de l’aparcament de la via pública -zona blava-, el servei de neteja i els mercats municipals i també promoure, gestionar i explotar instal•lacions de telecomunicacions i aquelles encaminades a la generació i estalvi d’energia i aigua, no és res més que una fugida cap endavant per solucionar els seus greus problemes financers i mantenir el cost de salaris que, per si sols, suposen aproximadament uns 900.000 d’euros cada any.

Contingut sindicat